انفجار فواره‌های گازی داغ توسط یک سیاهچاله

کد مطلب 2569 1399-06-12 19:48
زمان تقریبی مطالعه 1دقیقه

ایسنا/ فضای بین کهکشان‌ها کاملاً خالی نیست. بطور استثنایی گاز رقیق در کل یک دسته وجود دارد که با مشاهدات اشعه ایکس قابل شناسایی است
ایسنا/ فضای بین کهکشان‌ها کاملاً خالی نیست. بطور استثنایی گاز رقیق در کل یک دسته وجود دارد که با مشاهدات اشعه ایکس قابل شناسایی است. اگر این گازهای درون خوشه‌ای، خنک شود، تحت نیروی جاذبه آن محکم و جامد می‌شوند تا در مرکز خوشه، ستاره تشکیل دهند. با این حال، گازهای خنک شده و ستاره‌ها به طور کلی در قلب خوشه ها دیده نمی‌شوند و این نشان می دهد که برخی از مکانیسم‌ها سبب گرمایش گاز درون خوشه‌ای و جلوگیری از تشکیل ستاره می‌شود. یک رقیب احتمالی برای منبع حرارت، فواره های گاز پرسرعت هستند که توسط سیاه چاله‌ای کلان جرم در کهکشان مرکزی تشکیل می‌شوند.این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :