سال نوری چیست؟

کد مطلب 2623 1399-06-13 00:24
زمان تقریبی مطالعه 1دقیقه

آخرین خبر/ احتمالا تاکنون در یک مستند علمی، اصطلاح سال نوری را شنیده باشید. برای نمونه عنوان می‌شود که نزدیک‌ترین ستاره پس از خورشید، ۴/۵ سال نوری از زمین فاصله دارد
آخرین خبر/ احتمالا تاکنون در یک مستند علمی، اصطلاح سال نوری را شنیده باشید. برای نمونه عنوان می‌شود که نزدیک‌ترین ستاره پس از خورشید، ۴/۵ سال نوری از زمین فاصله دارد. از این رو شاید این سوال برایتان مطرح شده باشد که سال نوری چه نوع واحدی محسوب می‌شود و ستاره‌شناسان چطور از این کمیت به منظور بیان فواصل بسیار زیاد استفاده می‌کنند؟

از این رو در این مطلب قصد داریم تا در مورد این واحد توضیح دهیم.

برگرفته از cosmosgazersاین مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :