انسان بهتر است ایده زندگی در مریخ را فراموش کند!

کد مطلب 3205 1399-06-16 17:16
زمان تقریبی مطالعه 1دقیقه

باشگاه خبرنگاران/ انسان از زمانی که دریافت می‌تواند در زمین دخل و تصرف کند، از قدرت خود استفاده کرد و تا می‌توانست به تاخت و تاز پرداخت. اقدامات بی‌رویه او کره زمین را تا حد قابل توجهی تخریب کرده و به نابودی کشیده است؛ از این رو انسان با آگاهی از این واقعیت تلخ به دنبال یک راه چاره یا به عبارت بهتر یک کره جایگزین برای ادامه زندگی است
باشگاه خبرنگاران/ انسان از زمانی که دریافت می‌تواند در زمین دخل و تصرف کند، از قدرت خود استفاده کرد و تا می‌توانست به تاخت و تاز پرداخت. اقدامات بی‌رویه او کره زمین را تا حد قابل توجهی تخریب کرده و به نابودی کشیده است؛ از این رو انسان با آگاهی از این واقعیت تلخ به دنبال یک راه چاره یا به عبارت بهتر یک کره جایگزین برای ادامه زندگی است. این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :