پنجمین "همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی و آینده جهان اسلام" برگزار می‌شود

کد مطلب 49330 1400-04-23 12:43
زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه
پنجمین "همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی و آینده جهان اسلام" برگزار می‌شود


- اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ پنجمین "همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی و آینده جهان اسلام" در بهمن سال جاری برگزار خواهد شد. مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مرداد سال 1400 و مهلت ارسال اصل مقاله‌ها پایان آذر 1400 خواهد بود.
مراکز علمی، دانشگاه‌ها و نهادهایی که در برگزاری همایش پنجم همکاری می‌کنند شامل "مرکز پژوهش‌های علوم انسانی صدرا"، "مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی"، "دانشگاه شهید بهشتی"، "پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی"، "دانشگاه امام حسین (ع)"، "نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها"، "دانشگاه امام صادق(ع)"، "مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور"، "معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی"، "معاونت نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری"، "سازمان بسیج اساتید کشور"، "مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها"، "پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی"، "پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی"، "انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور" و "معاونت علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" است.
اهداف برگزاری این همایش به شرح ذیل است:
طرح نظریه مردم‌سالاری  دینی به مثابه الگوی نوین و مطلوب نظام سیاسیبررسی چالش‌ها‌ و خلاهای نظری و عملی موجود در نظریه‌پردازی مردم‌سالاری دینیارائه و تدوین مبانی و شاخص‌های نظام مردم‌­سالار دینیغنی‌سازی مطالعات در حوزه اندیشه سیاسی اسلام با هدف گفتمان‌سازی برای نظریه مردم­‌سالاری دینیمطالعه تطبیقی مردم‌سالاری دینی با دیگر مدل‌های دموکراسی در جهان و نقد نظری و عملی آنهاآینده‌پژوهی نظام مردم‌سالار دینی در جهان اسلام با توجه به مذاهب گوناگون اسلامی و تحولات جهان اسلاممطالعه الگوهای عملی نظام مردم‌سالار دینی در جهان اسلامشناسایی اهداف و عملکرد نظام سلطه در تقابل با نظریه و نظام مردم­‌سالاری دینیزمینه‌سازی در راستای طرح نظریه "مردم‌­سالاری دینی" در نظام آموزشی و پژوهشی کشورایجاد بسترهای مناسب برای حضور اساتید و اندیشمندان (داخلی و خارجی) و ایجاد فضاهای مختلف (حمایتی و هدایتی) برای نظریه‌پردازی آنان در خصوص این نظریهانعکاس سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی پیشنهادی دبیرخانه به مسؤولانجلب و جذب حمایت و همکاری اندیشمندان، علاقه‌مندان، تشکل‌ها، نهادها و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و هدایت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر دبیرخانهآسیب‌شناسی تجربه عملی الگو و نظام مردم‌­سالاری دینی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برطرف کردن آنهااعضای کمیته علمی همایش
اعضای کمیته علمی همایش شامل دکتر "جلال درخشه"، نماینده علمی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، دکتر "نجف لک‌زایی" نماینده علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دکتر "اسلامی" نماینده علمی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، دکتر "منصور میراحمدی" رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر "طاهایی" نماینده علمی دانشگاه امام حسین علیه الاسلام، دکتر "هراتی"، نماینده علمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر "عراقیه" نماینده علمی معاونت علوم انسانی و اسلامی صدرا، دکتر "نصرت‌پناه" نماینده علمی دانشگاه امام صادق علیه الاسلام، دکتر "کاوه خورابه" نماینده علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، دکتر "محمد قربانی" نماینده علمی سازمان بسیج اساتید، دکتر "ملک‌زاده" نماینده علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر "محمودی" نماینده علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر "عباس احمدوند" معاون پژوهشی دانشکده الهیات و  ادیان دانشگاه شهید بهشتی و دکتر "سیدمحمدرضا مرندی" رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش است.
محورها و عناوین همایش پنجم مردم‌سالاری دینی و آینده جهان اسلام به شرح ذیل است:
محور اول: مباحث نظری
مبانی نظری مردم‌سالاری دینی (مبانی هستی‌شناختی، فرجام شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی، ارزش‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی)مفاهیم و مؤلفه‌های مرتبط با مردم سالاری دینی (مشروعیت، قانونیت‌، آزادی، مشارکت سیاسی، اکثریت، رضایت، بیعت، شورا، آراء عمومی، رقابت سیاسی، امنیت، جابجایی قدرت، تفکیک قوا، عدالت، برابری، حق الناس و حق الله، حق و تکلیف و ...)الگوهای نظری مردم‌سالاری دینی (ویژگی‌ها، الزامات، ساختار و سازمان، فرهنگ سیاسی، شاخص‌های سنجش و ...)ضرورت و پیامدهای نظری مردم‌سالاری دینی (چرایی مردم‌سالاری و چرایی دینی بودن آن)پیش‌فرض‌های نظری در خصوص ماهیت مردم‌سالاریمبانی فلسفی و کلامی مردم‌سالاری دینیمبانی فقهی و حقوقی مردم‌سالاری دینینسبت میان شرع و قانون در نظام مردم‌سالار دینیشورا و مردم سالاری دینیمردم‌سالاری دینی و شبهات فلسفی و کلامیمردم‌سالاری دینی و شبهات فقهی و حقوقیحق انتقاد، اعتراض و مخالفت و حدود آنها در نظام مردم‌سالار دینیحدود آزادی در نظام مردم‌سالار دینیجایگاه مردم‌سالاری دینی در روند تحقق تمدن اسلامیمطالعه خلأهای نظری موجود در نظریه پردازیهای مردم سالاری دینیمبانی نظری لیبرال دموکراسی و نقد آنهابررسی نظریه‌پردازی‌های مردم‌سالاری دینی در مراکز مطالعاتی غربسرمایه اجتماعی، تداوم و کارآمدی نظام مردم سالار دینیالگوی اقتصاد مقاومتی در نظام مردم‌سالار دینیمحور دوم:  مباحث کاربردی
آسیب‌شناسی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران مردم‌سالاری در سیره عملی نبوی و علویالزامات عملی تحقق نظام مردم‌سالاری دینی جایگاه رهبری در نظام مردم‌سالاری دینیشیوه‌ها و روش‌های حل منازعه در نظام مردم‌سالاری دینیتشکل‌های سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام مردم‌سالاری دینینظام اداری و شاخص‌های آن در نظام مردم‌سالاری دینی مردم سالاری دینی و کارآمدی نظام سیاسیمردم‌سالاری دینی و اقلیت‌های دینی و مذهبی در نظام جمهوری اسلامی ایرانمردم‌سالاری دینی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتعدالت اجتماعی در نظام مردم‌سالاری دینیامنیت در نظام مردم‌سالاری دینی هویت، همبستگی و منافع ملی در نظام مردم‌سالاری دینیانتخابات و شاخص‌های آن در نظام مردم‌سالاری دینیآسیب‌شناسی فرهنگی اجتماعی تحقق مردم‌سالاری دینی در ایرانرسانه‌ها و افکار عمومی در نظام مردم‌سالاری دینی بررسی تجربه مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران چالش‌های عملی فراروی نظام مردم سالاری دینی شیوه‌های اعمال نظارت و اعمال آن در نظام مردم‌سالاری دینی آسیب‌شناسی تعامل کانون‌های قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامیمردم‌سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانراهکارهای مقابله با نفوذ و مداخله در نظام مردم‌سالاری دینیزمینه‌های تحقق و امکان‌سنجی مردم‌سالاری دینی در جهان اسلامبررسی دو تجربه نظام پارلمانی و ریاستی در ایران از منظر مردم‌سالاری دینیغرب و ترویج دموکراسی لیبرال در جهان اسلام نقد عملکرد نظام‌های لیبرال دموکراسی بر مبنای خودشانبررسی و نقد وضعیت آزادی بیان در نظام‌های لیبرال دموکراتیکبررسی و نقد وضعیت آزادی احزاب در نظام‌های لیبرال دموکراتیکبررسی و نقد نظام انتخاباتی نظام‌های لیبرال دموکراتیکچالش‌ها و فرصت‌های مردم‌سالاری دینی در جهان اسلاممردم‌سالاری دینی و جنبش‌های فکری و سیاسی در جهان اسلاممحور سوم: مباحث تطبیقی: (دیدگاه‌ها، نظریات، الگوها و نظام‌ها)
مردم‌سالاری دینی در آرای متفکران ادیان توحیدیخوانش‌های مختلف از مردم‌سالاری دینیمردم‌سالاری دینی و نظریه‌های دولت در اسلاممردم‌سالاری دینی و نظریه ولایت فقیهتأثیر الگوی مردم‌سالاری دینی در ایران بر بیداری اسلامیمردم‌سالاری دینی از دیدگاه  فِرَق مختلف اسلامیمردم‌سالاری دینی در اندیشه متفکران اسلامی معاصرمطالعه تطبقی مردم‌سالاری دینی در آرای کلامی و فقهی اهل سنت مطالعه تطبیقی مردم‌سالاری دینی در آرای کلامی و فقهی شیعهمقایسه الگوی مردم‌سالاری دینی با الگوهای بدیلمقایسه مبانی نظری مردم‌سالاری دینی با لیبرال دموکراسیبررسی مقایسه‌ای نظام انتخاباتی ایران با دیگر کشورهابه گزارش تسنیم؛ نخستین همایش مردم‌سالاری دینی در سال 1382 و در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که دبیر علمی این همایش دکتر "محمدباقر خرمشاد" بود که انتشار  4 جلد کتاب مجموعه مقالات از نتایج این همایش است.
دومین همایش در سال 1386 و در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که دبیر علمی این همایش دکتر "سید محمدرضا مرندی" بود که انتشار 3 جلد کتاب مجموعه مقالات نیز از نتایج این همایش است.
سومین همایش در سال 1392 و در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد که دبیر علمی این همایش نیز دکتر سید محمدرضا مرندی بود که انتشار 2 جلد کتاب مجموعه مقالات علمی-پژوهشی و انتشار 3 جلد کتاب مجموعه مقالات علمی-ترویجی از نتایج این همایش است.
چهارمین همایش نیز در سال 1397 و در دانشگاه  شهید بهشتی برگزار شد که دبیر علمی این همایش دکتر سید محمدرضا مرندی بود و تاسیس دبیرخانه دائمی همایش در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1396، تدوین اساسنامه تشکیل و اداره دبیرخانه و برگزاری همایش، راه‌اندازی فصلنامه اندیشه مردم‌سالاری اسلامی با پیشفرض علمی-پژوهش، برگزاری 8 پیش نشست علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بارگذاری مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در سایت ISC از نتایج و اقدامات این همایش است.
از دین‌سالاری مردمی تا مردم‌سالاری دینی/گلایه‌های محسن قنبریان از تضعیف جمهوریت نظام به نام رهبرینماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی: امام خمینی(ره) تبلور مردم‌سالاری دینی را در ایران به نمایش گذاشت


این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :